loader image

„Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt?” – prof. Jan Białocerkiewicz

Karolina Kuszlewicz

Data publikacji: piątek, 17/03/23
„Status prawny zwierząt” to must have dla wszystkich, którzy interesują się ochroną zwierząt, wcale niekoniecznie z prawniczym wykształceniem. Nieoceniony i jedyny w swoim rodzaju prof. Białocerkiewicz. „Poznałam” Pana Profesora już na studiach prawniczych i mogę śmiało powiedzieć, że jego „Status prawny zwierząt” mnie wtedy uratował. Wiedziałam bowiem, że chcę zajmować się zawodowo ochroną zwierząt w prawie, ale nie znałam nikogo, kto traktowałby ten temat poważnie i zechciałby mnie poprzeć w tym wyborze.

Było to dobre 14 lat temu i od tego czasu dużo się zmieniło. Wówczas jednak poświęcenie pracy magisterskiej na kierunku prawo tematowi ochrony zwierząt było uznawane za co najmniej dziwne, trochę niepoważne, a trochę zbyt sentymentalne. Byłam uparta i ostatecznie znalazłam promotora, który uznał ten temat za godny przyszłej prawniczki. Polecił mi wówczas książkę prof. Jana Białocerkiewicza „Status prawny zwierząt (Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt)”.

Słowo o Autorze – prof. Białocerkiewicz był polskim prawnikiem, specjalizującym się w prawie międzynarodowym publicznym. Kierował Zakładem Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył aplikację sędziowską i radcowską. Zmarł zdecydowanie za szybko, w wieku 63 lat – w czasie, gdy wertowałam jego książkę wzdłuż i wszerz, wlepiałam kolorowe zakładki, robiłam z niej notatki i odkryłam wreszcie swojego „mistrza”.

status prawny zwierząt

Istotę książki prof. Białocerkiewicza „Status prawny zwierząt (Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt)” najlepiej odda kilka cytatów bezpośrednio z tej lektury:

„Na łamach monografii (Autor) zaprezentował więc pewną koncepcję, mając za podstawę wspólnotę życia i śmierci w biosferze oraz uniwersalny charakter norm etycznych, które mogą stanowić podstawę do bardziej szczegółowych ujęć problematyki praw zwierząt.”

„Traktowanie osoby ludzkiej w sposób nie uznający jej obiektywnej wartości, jest łamaniem praw człowieka, a traktowanie istoty zwierzęcej w sposób nie uznający jej obiektywnej wartości jest łamaniem praw zwierząt.”

„(…) pominięcie problematyki praw zwierząt i postawienie jej poza ocenami moralnymi i regulacją w prawie pozytywnym prowadzić będzie do spotęgowania ludzkiego egoizmu wobec przyrody, a tym samym do dalszej barbaryzacji stosunków społecznych.”

„Powinnością człowieka jest zachowanie przyrody, w tym także zróżnicowanego taksonomicznie świata zwierząt, w takiej kondycji, aby przyszłe pokolenia chcące zobaczyć, jak wyglądał tygrys czy słoń zamieszkujący Ziemię za życia ich rodziców lub dziadków, nie musiały udawać się do Muzeum Historii Naturalnej.”

„Autor nie znalazł dostatecznych argumentów przemawiających za uznaniem unikatowej roli gatunku ludzkiego w przyrodzie, a przynajmniej takich, które uzasadniałyby postawienie go ponad całą przyrodą i uznania w związku z tym, że nie krępują go żadne imperatywy regulujące jego postępowanie w biosferze.”

„Zdaniem autora w chwili obecnej przekroczony został prób krytyczny eksterminacji dzikiej fauny oraz metod hodowli a także wykorzystywania zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych. Z faktu uznania życia jako wartości samej w sobie wynika rudymentarne prawo gatunków zwierzęcych do egzystencji, stanowiące podstawę współistnienia wszystkich gatunków w biosferze.”

„Ani nie być posądzonym o stronniczość autor nadmienia, że nie reprezentuje ani nawet nie jest związany a jakimikolwiek ruchami ekologicznymi, filoanimalistycznymi czy liberatorskimi ani też nie realizuje żadnego zamówienia.”

Powyższe tezy prof. Białocerkiewicz poparte są skrupulatną i merytoryczną analizą aktów prawnych, zwłaszcza z zakresu prawa międzynarodowego. Autor zbadał, jak na przestrzeni historii kształtowała się ochrona zwierząt i przyrody w prawie traktatowym, jakie są różnice na poziomie różnych umów międzynarodowych, co jest podstawą ich zawarcia i jak wygląda współczesny system ochrony prawnej zwierząt.

W książce dokonana jest analiza wpływu stosunku człowieka do zwierząt na status zwierząt w prawie, źródeł prawa jako instrumentu kształtowania statusu prawnego zwierząt, dereifikacji i personalizacji zwierząt w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Prof. Białocerkiewicz przyjrzał się różnym perspektywom, od ochrony ekosystemowej, przez ochronę bioróżnorodności, ochronę gatunkową do ochrony indywidualnego zwierzęcia. W związku z tym w jego książce przeczytamy, m.in. o tzw. Konwencji ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego), jak i Deklaracji Praw Zwierząt, a także zapoznamy się prawnoporównawczą analizą konstytucji wybranych państw w zakresie regulacji chroniących środowisko naturalne, w tym zwierzęta.

Książka dziś jest „Białym krukiem”. Mam swój egzemplarz, zakupiony w 2007 r. i nie pożyczam. Warto jednak śledzić antykwariaty.

Zdjęcie: Photo by Jon Tyson on Unsplash

Karolina Kuszlewicz

Nazywam się Karolina Kuszlewicz – z zawodu jestem adwokatką, od 10 lat pracującą na rzecz praw zwierząt i przyrody. Moja działalność społeczna wykracza jednak znacznie poza ramy zawodowe i właśnie jej poświęcony jest projekt ‘w imieniu’. Wykorzystuję swój głos, by służyć zwierzętom. Czynię to z pełną pokorą – jako jedynie pośredniczka w tej międzygatunkowej sprawie.

Ten artykuł mogłam przygotować dzięki wsparciu matronek i patronów

Wspieraj na Patronite🡪

Przeczytaj także

Przeglądaj po tematach

Karolina Kuszlewicz

Dziękuję moim matronkom i patronom

To dzięki Wam mogę stworzyć platformę edukacyjną o prawach zwierząt i przyrody. Łatwo dostępną dla każdej osoby w Polsce.

Chcę, by wiedza, którą zdobywam każdego dnia, dawała wzmocnienie kolejnym osobom. Wierzę, że wspólnie mamy moc czynienia zmiany!

Tworzymy sieć 'w imieniu'

rozciągniętą w całej Polsce. Chcę, by każda osoba, której zależy na prawach zwierząt i przyrody, znalazła tu wsparcie merytoryczne oraz poczucie solidarności.

Codzienność

W tym miejscu znajdziecie wszystko, co dotyczy obowiązującego aktualnie prawa. Przepisy, interpretacje, poradniki, wzory pism, obywatelskie narzędzia zmiany. Szczególnie cenne dla osób, które zajmują się bieżącą pracą dla zwierząt i przyrody, zwłaszcza przedstawicieli/ek organizacji społecznych.

W sądach

W tym miejscu znajdziecie omówienie najważniejszych dla zwierząt i przyrody orzeczeń sądowych. Będą Was wspierać w podejmowaniu decyzji i argumentacji na rzecz zwierząt i przyrody. Wyroki sądów w Polsce nie są źródłami prawa, ale wyznaczają standardy jego rozumienia, co w naszych sprawach jest bardzo istotne.

Poza schematem

W tym miejscu znajdziecie "coś więcej". Wpisy o przyszłości, nowych (nie)możliwych modelach prawa dla zwierząt i przyrody, lukach, które należy wypełnić i pomysłach, jak to zrobić, inspirujących książkach i o tym, czego możemy uczyć się od innych państw, a także czego od nas można się uczyć (są takie rzeczy!). Czasem też o ochronie przed wypaleniem i nadziei.

Podkast adwokatki o ochronie praw zwierząt i przyrody. Z wrażliwością w sercu i paragrafami w głowie. Dla ludzi, którym zależy. O sprawiedliwości dla zwierząt, stawaniu w ich obronie, a czasem walce. O ciemnych i jasnych jej stronach.